FOOD THERAPY กินสยบโรค


0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : สุขภาพ

SKU : EB23110034ราคา : ฿140.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บที่ สามารถป้องกัน บรรเทาเเละรักษาได้ด้วยอาหาร เป็นการเเสดงให้เห็นว่าอาหารที่ เราได้รับมาจากธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่คุณค่าเพียงใด เเต่นั่นก็ต้องประกอบไปด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้ องด้วย หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ านที่รักสุขภาพทั้งหลาย ได้นำมาไปใช้ปรับปรุงเปลี่ ยนเเปลงชีวิตของตนเองเพื่อมุ่ งสู่สุขภาพที่ดีอันเป็ นยอดปรารถนาของทุกคน