101 รู้ก่อนป่วย ช่วยชีวิตได้


ผู้แต่ง : ภัทรธิดา ชัยเพ็ชร
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : สุขภาพ

SKU : EB23100068ราคา : ฿120.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องรักษาสุขภาพกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถรักษาสุขภาพทางใจได้
เนื่องจากทั้งกายและใจล้วนมีความสัมพันธ์แบบไม่อาจแยกจากกันได้ น้ำหนักลด คลำชีพจรได้ยาก ซึมเศร้า เหลื่อออกผิดปกติ คลำเจอก้อนเนื้อ
เป็นลม/หมดสติ คลื่นไส้อาเจียน สัญญาณที่ร่างกายคุณบอกเป็นเรื่องสำคัญมาก หากรู้ก่อนป้องกันได้