เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะ


ผู้แต่ง : สุดธิดา
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : หนังสือเด็ก-นิทาน

SKU : EB23100043ราคา : ฿52.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

นิทานสำหรับเด็ก ชุดสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์  เสริมความรู้ พัฒนาทักษะทางสมอง EF เราเป็นพื่อนที่ดีต่อกันนะการมีเพื่อนที่ดีนั้น เป็นเรื่องดีสำหรับเด็กทุกคน
เมื่อเด็กๆ เติบโตเข้าโรงเรียน เด้ก ๆ จะพบหับสังคมของเพื่อนๆและต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน หนังสือเล่มนี้จะสอนให้เด็กๆรู้จัการให้อภัย การขอโทษ การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน
เพื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนๆ อย่างมีความสุขนิทานสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ สร้างสุขอนามัยที่ดี