สุขภาพตา-โรคดวงตา


ผู้แต่ง : เนตรดาว บุญพิทักษ์
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : สุขภาพ

SKU : EB23100023ราคา : ฿236.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

ดวงตามีความสำคัญมากต่อการมองเห็นโลกอันสวยงาม การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การพัฒนาตนเอง การเรียนหนังสือ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขดวงตาเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างซับซ้อน
ประกอบด้วยหลายส่วนที่สำคัญ เช่น กระจกตา เลนส์ตา ระบบการสร้างและระบายน้ำตา ระบบเลือดและเส้นประสาทที่ไปหล่อเลี้ยง เป็นต้นปัญหาทางตา สามารถเกิดขึ้นได้จากพันธุกรรมและปัจจัยอื่นๆ
เกิดขึ้นได้ตั้งแต่แรกคลอดขึ้นไปจนถึงทุกวัย โดยเฉพาะวัยสูงอายุที่ประสบปัญหาโรคของดวงตาได้หลายอย่างรวบรวมความรู้เรื่องโรคภัยของดวงตาและอาการผิดปกติทางตา ที่อาจเป็นได้ในทุกวัย
จากความเสี่ยงที่มากขึ้นจากภัยของเทคโนโลยี แสงแดด มลพิษ และภัยจากยา ช่วยให้รู้เท่าทันอาการผิดปกติทางตา ดูแลในเบื้องต้นได้ และเข้าใจวิธีการรักษา ทะนุถนอมดวงตาได้ตาล้า ตาแห้ง ตาพร่ามัว
​ควรดูแลตนเองอย่างไรและพบแพทย์เมื่อไรโรคติดเชื้อที่ดวงตา มะเร็งร้ายที่ดวงตา จะสังเกตเห็นตั้งแต่แรกเริ่มอย่างไรเลือกแว่นตา เลนส์ปรับสายตาอย่างไรดี ฯลฯหมั่นดูแลสุขภาพดวงตา เพื่อคุณภาพการมองเห็นที่ดี