มหัศจรรย์ “เบญจอำมฤตย์” ยารักษามะเร็งตับ


ผู้แต่ง : หมออาสาแพทย์แผนไทย
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : สุขภาพ

SKU : EB23100022ราคา : ฿148.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

หลังจากที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เปิดสูตรยาสมุนไพรโบราณตัวใหม่โดยตั้งชื่อว่า “ตำรับยาเบญจอำมฤตย์” เพื่อนำมาใช้
และให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งตับร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันนั้นปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจและมาขอรับยากันเป็นจำนวนมาก
แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะนำยาดังกล่าวไปรับประทาน ผู้ป่วยจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลเสียก่อน
เพื่อมิให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย เนื่องจากยาเบญจอำมฤตย์ แม้ไม่ใช่ยารักษามะเร็งให้หายขาด แต่จะช่วยต้านการแพร่กระจายเซลล์มะเร็ง ลดภาวะแทรกซ้อน
เสริมให้ระบบการทำงานของร่างกายดีขึ้นและที่สำคัญถ้าจะให้ได้ผลดีทีสุดจะต้องรักษาควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นองค์ความรู้
และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ทางคณะผู้จัดทำจึงทำการค้นคว้า เจาะลึกและรวบรวมข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับตำรายาเบญจอำมฤตย์จากหน่วยงานต่างๆ
​ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและผู้ป่วยมากที่สุด