สมองใส จำแม่น เทคนิคดูแล-เพิ่มศักยภาพสมองของคนทุกวัย


ผู้แต่ง : พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : สุขภาพ

SKU : EB23090049ราคา : ฿220.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

การพัฒนาความฉลาด เป็นสิงที่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนให้ความสำคัญ ส่วนหนึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำในเด็ก ให้กับลูกหลานในปกครอง โดยหวังผลที่ความสำเร็จในเรื่องการศึกษา
คือการมีเกรดเฉลี่ยสูงๆ ในทุกรายวิชาเท่านั้นแต่ความจริงแล้ว การพัฒนาความฉลาดของมนุษย์เรา เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปในทุกช่วงวัย แน่นอนว่าในเด็กเราหวังผลในสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือ
ผลการศึกษา หากแต่ในวัยผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งในคนรุ่นพ่อ-รุ่นแม่เรา ก็ยังคงต้องพัฒนาความฉลาดให้พวกท่านด้วยหากแต่ปรับเปลี่ยนจากรูปธรรมในการอ่าน เขียน เรียนหนังสือ
มาเป็นการพัฒนาความฉลาดในการใช้ชีวิต และเข้าใจชีวิตสิ่งเหล่านี้รวมๆ กัน มันเป็นทักษะของสมอง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างสมองอัจฉริยะ คนวัยทำงานอย่างเราๆ ท่านๆ ต้องดูแลและพัฒนาทักษะสมองใน 3 ด้าน
คือความจำใช้งาน การยืดหยุ่นทางความคิด และการควบคุมตนเอง ซึ่งที่จริงแล้ว ทั้ง 3 ด้านนี้ เป็นส่วนหนึ่งของทักษะการทำงานของสมอง ซึ่งต้องปลูกฝัง พัฒนา และต่อยอดไปตั้งแต่วัยเด็ก
จนถึงวัยผู้สูงอายุเลยทีเดียวจะเห็นได้จากข่าวคราวในหน้าสื่อ ที่นำเสนอความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงของคนในสังคม สวนนี้เกิดขึ้นเพราะคนขาดความยืดหยุ่นทางความคิด ขาดการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น
และยังไม่มีการควบคุมตนเองอีกด้วยสมองใส จำแม่น เทคนิคดูแล-เพิ่มศักยภาพสมองของ
คนทุกวัย เล่มนี้ จะให้ความรู้เกี่ยวกับสมองและความลับที่จะช่วยให้คุณ นำศักยภาพสมองมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาให้สมองของคุณเฉียบแหลม
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และช่วยให้คุณมีทักษะในการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขสิ่งต่างๆ เหล่านี้ อาจไม่ได้ทำให้คุณร่ำรวยเงินทอง
​หรือมีความมั่งคั่งทางทรัพย์สิน แต่มันจะช่วยผลักดันความสุขในการใช้ชีวิต ซึ่งถือได้ว่ามีคุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นๆ ให้คุณรักและเข้าใจ ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสง่างามอย่างแน่นอน