กินยังไง ห่างไกลไขมันในเส้นเลือดสูง


ผู้แต่ง : กวิยา เนาวประทีป
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : แฮปปี้ บานานา

หมวด : สุขภาพ

SKU : EB23090029ราคา : ฿39.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

โรค NCDs (Noncommunicable diseases) หมายถึง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นั่นคือ เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างไม่ระมัดระวัง
นานวันเข้าสะสมไปเรื่อยๆ ก็จะส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบไม่รู้ตัวได้ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง
พฤติกรรมเสี่ยงโรค NCDs ได้แก่ การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ไม่ออกกำลังกาย นอนดึก ความเครียด รวมไปถึงการสูบบุหรี่ ในหนังสือเล่มนี้ จะกล่าวถึงโรค NCDs
​ที่มีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้เรามีแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารอย่างสบายใจ และห่างไกลจากโรคเหล่านี้ให้มากที่สุด