สารพัดพันธุ์พืชที่ยืดอายุให้ชีวิตของเรา


ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : สมชาติ กิจยรรยง

หมวด : สุขภาพ

SKU : EB23030032ราคา : ฿195.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

ข้อปฏิบัติการกินอาหาร10ข้อส่งผลต่อความยั่งยืนให้ชีวิต

1.กินอาหารครบ5 หมู่ ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว
2 .กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ
3. กินพืชผักให้มาก และกินผลไม้เป็นประจำ
4. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
5. กินอาหารที่มีแต่ไขมันพอควร
6.หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด
7. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน
8. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
9.วิธีการการใช้แนวปฏิบัติตามรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงกัน