LECTURE BIOLOGY สรุปชีววิทยา มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์


ผู้แต่ง : วรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : INSPAL

หมวด : แบบเรียน คู่มือสอบ

SKU : EB22120148ราคา : ฿259.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

หนังสือ LECTURE BIOLOGY สรุปชีววิทยา มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์ เป็นหนังสือที่สรุปและเรียบเรียงเนื้อหาสำคัญในวิชาชีววิทยา ม.4, ม.5
และ ม.6 ไว้อย่างครบถ้วนทุกเนื้อหาสำคัญที่จำเป็นต่อการเรียนและการสอบภายในเล่มได้สรุปอย่างกระชับ
เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว นำเสนอด้วย รูปภาพประกอบ Mind Map และตารางสรุป และมีแบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบ
​และเฉลยอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตทุกสนามสอบ