นิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัยเล่มแรกของหนู หนูดีรู้จักขอโทษ


ผู้แต่ง : ทีมวิชาการ Life Balance
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : INSPAL

หมวด : หนังสือเด็ก-นิทาน

SKU : EB22120089ราคา : ฿39.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

สนุกและเรียนรู้ไปกับนิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัยเล่มแรกของหนู ที่จะสอนให้หนูน้อยยอมรับเมื่อทำผิด รู้จักขอโทษ
และใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างสมาธิ และจินตนาการ พัฒนาทักษะที่สำคัญ
เช่น MQ, TQ, OQ, AQ, SQ, EQ, IQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว