การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร


ผู้แต่ง : อ.ธวัชชัย วัติเรก
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : แม็คเอ็ดดูเคชั่น

หมวด : กลุ่มสาระการงานอาชีพ

SKU : EB22120073ราคา : ฿148.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาศึกษา
และปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร งานเดินสายไฟฟ้าฝังดินโดยตรง
งานเดินสายในท่อโลหะ ท่ออโลหะ ระบบสายดิน งานปักเสา งานยึดโยง งานติดตั้งแร็คและลูกถ้วยไฟฟ้า งานพาดสาย งานดึงสาย
งานเดินสายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า งานติดตั้งโคมไฟถนน อุปกรณ์ป้องกันระบบแรงต่ำ งานทดสอบสายดิน