กระท่อม ขุมทรัพย์พันล้านที่ถูกปิดบัง


ผู้แต่ง : นพ.เทวัญ ธานีรัตน์
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : สุขภาพ

SKU : EB22110009ราคา : ฿156.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

กระท่อม คือพืชที่หลายคนรู้จักแต่ไม่ได้รู้จักในแง่ความเป็นสมุนไพรหากแต่รู้จักในนามพืชซึ่งเป็นยาเสพติด จนทำให้ภาพลักษณ์ของกระท่อมดูแย่และไม่น่าสนใจ
ภายใต้บริบทและความเชื่อแบบนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเพียงอย่างเดียว แม้กระทั่งในแวดวงวิชาการ งานวิจัยแนวนี้ก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจสักเท่าไร
ในขณะที่หลายประเทศได้ทำงานวิจัยในเรื่องนี้อย่างมากมาย ทำให้เราเสียโอกาสดีๆ ไปมากมายจากข้อมูลตัวเลขการนำเข้ากระท่อมของสหรัฐอเมริกาที่สูงถึงพันกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ และเติบโตขึ้นทุกปี
ก็น่าจะเป็นหลักฐานหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า กระท่อม ไม่ใช่พืชสมุนไพรธรรมดาเหมือนที่หลายคนคิด นั่นแสดงว่ากระท่อมต้องมีบางสิ่งที่ฝรั่งเห็นคุณค่า แต่คนไทยมองข้ามหรือไม่อยากบอกให้สังคมรับรู้
นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมตัดสินใจทหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาพอยิ่งค้นคว้าหาข้อมูลก็ยิ่งพบว่า กระท่อม น่าจะเป็นโอกาสที่ดีทั้งในภาคการเกษตร ธุรกิจ หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซึ่งแน่นอนว่าหากได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่ ก็จะทำให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงโอกาสเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น สำหรับหนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษา ค้นคว้าของนักวิจัยในหลากหลายสถาบัน
เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาถ่ายทอดใหกั้บคุณผู้อ่านได้รจูั้กกับกระท่อมในทกุด้านนับตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพและสารต่างๆ ในกระท่อม รวมไปถึงประโยชน์ต่างๆ
ทั้งในด้านการแพทย์ การรักษา การบำบัด รวมไปถึงการนำกระท่อมไปต่อยอดธุรกิจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมานี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้อ่านทุกท่าน
​เพื่อให้ทุกคนมองเห็นโอกาสของกระท่อม ที่จะนำไปสร้างประโยชน์ทั้งในวงการเกษตร วิชาการ และธุรกิจ