แรกเริ่มเรียนรู้ ก.ไก ABC 123


ผู้แต่ง : สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : หนังสือเด็ก-นิทาน

SKU : EB22100045ราคา : ฿52.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

นิทานเสริมความรู้ ปูพื้นฐานให้ลูกน้อย ในวัยแรกเริ่มเรียนรู้ พัฒนาทักษะสมอง EF 

แรกเริ่มเรียนรู้ ก.ไก่ ABC 123  เสริมความรู้วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ ให้ลูกน้อยในระดับปฐมวัย