ที่สุด 101 พันธุ์ข้าวไทย อาหารสู่ชาวโลก


ผู้แต่ง : พินิจ จันทร และคณะ
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : อาหาร-เครื่องดื่ม

SKU : EB22100031ราคา : ฿196.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นด้วยความภาคภูมิใจในข้าวไทย อีกทั้งมีวัตถุประสงค์สำคัญคือมุ่งหวังให้เป็นองค์ความรู้ความเข้าใจและให้เป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลายว่าพันธุ์ข้าวไทยที่ปลูกกันอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ราบลุ่มหรือบนดอยว่ามีพันธุ์ข้าวอะไรบ้างจากการรวบรวมของคณะผู้จัดทำ
พบว่าในปัจจุบันมีพันธุ์ข้าวไทยมากกว่า 100 ชนิด และที่นิยมบริโภคเป็นที่ชื่นชอบกันอย่างกว้างขวางและมีชื่อเสียงก้องโลก ก็คือ ข้าวหอมมะลิ
ซึ่งสามารถส่งออกไปขายและนำรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีจำนวนมหาศาลอีกความภาคภูมิใจหนึ่งก็คือ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทย
จนกระทั่งสามารถนำเอาเมล็ดข้าวที่ปลูกได้มารับประทาน โดยไม่ต้องหุงต้มเพียงแค่นำไปแช่น้ำเท่านั้นท้ายสุดคณะผู้จัดทำต้องขอขอบคุณ
​มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์/สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล ข่าวสาร
ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้จนมีเนื้อหาครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด