กินเป็นโรคหาย


ผู้แต่ง : สุภัทรา
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : สุขภาพ

SKU : EB22100028ราคา : ฿236.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

ผู้เขียนมีความสนใจและศึกษาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาพอสมควร และเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพให้กับผู้คนรอบข้างมาโดยตลอด
และจากการที่ผู้เขียนได้รับคำถามมากมายจากคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่  พี่น้อง เพื่อนพ้อง และจากคนรู้จัก เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและอาการเจ็บป่วยต่างๆ ว่าควรรับประทานอะไรดีที่ไม่ใช่ยา
เพื่อจะบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ ผู้เขียนจึงได้แนะนำวิธีการบำบัดเพื่อรักษาและป้องกันด้วยวิธีธรรมชาติไป และก็ได้ผลกลับมาเป็นที่น่าพอใจ
นั่นคือ อาการป่วยเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงอาการป่วยหนักหนาสาหัส เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและจากจุดนี้เองจึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้เขียนอยากที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพด้วยอาหารจากธรรมชาติขึ้นมาสักเล่มหนึ่ง
เพื่อที่จะมีติดไว้ในตู้ยาสามัญประจำบ้านของทุกครัวเรือน และเมื่อยามที่ใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ไม่ว่าโรคนั้นจะเล็กน้อยหรือหนักหนาก็ตาม
พวกเขาก็สามารถที่จะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเปิดอ่านและปฏิบัติตามข้อแนะนำในหนังสือเล่มนี้ ได้อย่างไม่ยาก ทั้งนี้หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อจะเปิดใช้เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยเท่านั้น
แต่หนังสือเล่มนี้ยังเป็นหนังสือที่ให้ข้อแนะนำในการรับประทานอาหารจากธรรมชาติเพื่อป้องกันโรคต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย จะเรียกว่า ทูอินวันก็ได้
เพราะฉะนั้นขอแนะนำให้มีหนังสือเล่มนี้ติดบ้านไว้ เพื่อความอุ่นใจเกี่ยวกับสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก