Superfood for Goog Health : "สารอาหาร" ทรงคุณค่า เพื่อร่างกายและสุขภาพดี


0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : อาหาร-เครื่องดื่ม

SKU : EB22080024ราคา : ฿236.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

สำนักพิมพ์  :  เพชรประกาย  ราคาปก  :  295  บาท 
ท่ามกลางอาหารนานาชนิด มีอาหารบางชนิดถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของ Superfood หรืออาหารที่มีคุณประโยชน์สูง
Superfood หาใช่อาหารที่มีราคาแพง ผ่านกรรมวิธีในการผลิตที่ซับซ้อน หรือเป็นอาหารที่กำลังอยู่ในกระแสนิยมแต่อย่างใด
ในการจัดอาหารชนิดหนึ่งๆ ให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของ Superfood จำเป็นต้องอาศัยมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบางอย่าง
ซึ่งหลักเกณฑ์ ดังกล่าวจะพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีอยู่ในอาหารชนิดนนั้น ๆ อาหารที่ดีต้องช่วยเสริม สร้างความแข็งแรงของร่างกายป้องกันโรค
และเสริมสร้างอวัยวะต่างๆ ให้ทำงานได้ยาวนานและมีความทนทานภายในระยะเวลาที่พอเหมาะหนังสือเล่มนี้รวบรวมคุณค่าของสารอาหารแต่ละชนิด
และอาหารที่มีคุณประโยชน์สูงชนิดต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ช่วยให้คุณ สามารถเลือกรับประทานอาหารในแต่ละมื้อได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ร่างกายของคุณแข็งแรง สุขภาพดี ปราศจากโรคภัย 

ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com