สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย


ผู้แต่ง : โรสแมรี่
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : หนังสือเด็ก-นิทาน

SKU : EB22050051ราคา : ฿144.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

สำนักพิมพ์  :  Kids Learning  ราคาปก  :  179  บาท 
คนไทยเราเกือบทุกคนต้องใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก ภาษาไทยเป็นภาษา ประจำชาติไทย ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน สุภาษิต คำพังเพย
และสำนวนก็เป็น ส่วนหนึ่งของภาษาไทยที่เกิดขึ้นจากการใช้คำที่ให้แง่คิดกับคนไทยเรา โดยเนื้อหาของคำสอนมักสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย
สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนเป็นคำสั่งสอนอบรมของคนรุ่นก่อนๆ ที่สอด แทรกแง่คิด เป็นคำที่จดจำง่าย บอกความหมายที่ลึกซึ้ง
จะเห็นว่าคำสุภาษิตนั้นไม่ เคยล้าสมัย เข้าใจง่าย และมีภาษาที่ถูกต้องสวยงาม สุภาษิต คำพังเพย และสำนวน จึงมีใช้ในการเรียนพื้นฐานของเด็กชั้นประถม
ทางสำนักพิมพ์ได้มองเห็นคุณค่าและ ประโยชน์ของคำสุภาษิต จึงได้จัดทำหนังสือชุดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กไทยทุกคนในการเรียนรู้ภาษาไทยของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com