สุดยอดธัญพืชและเมล็ดพันธุ์ อาหารที่ชาวโลกต้องการ


ผู้แต่ง : พินิจ จันทร และคณะ
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : สุขภาพ

SKU : EB22040056ราคา : ฿180.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

สำนักพิมพ์  :  เพชรพินิจ  ราคาปก  :  225  บาท 
ธัญพืช เป็นพืชจำพวกหญ้าที่มนุษย์ได้เพาะปลูกและเก็บ เกี่ยวเอามารับประทานมากกว่าพืชชนิดใดๆ เนื่องจากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ทรงคุณค่าทางโภชนาการสูง
ไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เกลือแร่ วิตามิน และธาตุหรือสารอาหารสำคัญ โดยธัญพืชที่รู้จักกันทั่วไป นอกจากข้าวที่คนไทยรับประทานเป็นอาหารหลักแล้ว
ยังมีข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ลูกเดือย ถั่ว งา และ มะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยประเทศในแถบตะวันออกกลาง อเมริกากลางและ อเมริกาใต้
จะปลูกข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์เป็นอาหารหลัก ส่วนในเม็กซิโกมีการปลูกข้าวโพดกันทั้งประเทศเพื่อบริโภค สำหรับมะม่วงหิมพานต์ก็ปลูกกันทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 400 สายพันธุ์
สำหรับหนังสือเล่มนี้ นอกจากคณะผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านโภชนาการของธัญพืชและเมล็ดพืชแล้ว ยังแทรกข้อมูลทางวิชาการจากกรมวิชาการเกษตร
เกี่ยวกับการปลูก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลตามวัตถุ- ประสงค์ต่อไป 

ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com