สุดยอด 200 ยาดีสมุนไพรไทย


ผู้แต่ง : พินิจ จันทร และคณะ
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : สุขภาพ

SKU : EB22040055ราคา : ฿196.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

สำนักพิมพ์  :  เพชรพินิจ  ราคาปก  :  245  บาท 
พืชสมุนไพรมีสรรพคุณทางยาดีมาก คนโบราณใช้ทำการรักษาโรคกันมานานแล้ว ควรอนุรักษ์เอาไว้ให้ดีแม้ว่าจะไม่มีประสิทธิผลรวดเร็วทันใจแบบยาแผนปัจจุบันก็ตาม
ทั้งนี้ ในวงการแพทย์ก็ควรมองเห็นความสำคัญของพืชที่มีประโยชน์ในทางยานี้ให้มากเช่นเดียวกัน โดยการนำไปสกัดเอาสารสำคัญที่มีอยู่ในส่วนต่างๆ
ของพืชไปทำประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ในยุคปัจจุบันถึงแม้ส่วนใหญ่จะใช้ยาแผนปัจจุบันเป็นบัญชียาหลักแล้วก็ตาม
หากแต่สมุนไพรก็ยังเป็นยาทางเลือกเพื่อนำมาใช้คู่ขนานกับยาแผนปัจจุบันซึ่งมีมากมายหลายชนิด อย่างกรณี การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน
ก็มีการนำเอาฟ้าทะลายโจร หรือ กระชายขาว ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเชิงเดี่ยวมาใช้สกัดรักษาโรคได้อย่างยอดเยี่ยม
ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าพืชสมุนไพรไทยจะยังคงมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยไปอีกยาวนาน 

ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com