หมีน้อยคนเก่ง ตอน ฉี่....ฉี่


ผู้แต่ง : พ่อหมีพุงโต
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : หนังสือเด็ก-นิทาน

SKU : EB22030108ราคา : ฿72.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

สำนักพิมพ์  :  ตั้งไข่  ราคาปก  :  89  บาท 
หมีน้อยคนเก่ง ตอน ฉี่....ฉี่ เป็นนิทาน ชุด หมีน้อยคนเก่ง เป็นนิทานเสริมทักษะของเด็กปฐมวัย
พัฒนาทักษะสมอง EF เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่เด็กปฐมวัยในด้านต่าง ๆ
เพื่อเป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดีให้น้องน้อยคนเก่งเติบโตสมวัย มีพัฒนาการทางกายและใจอย่างสมบูรณ์ 

ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com