กัญชา “ยาวิเศษ” ของโลก


ผู้แต่ง : พ.ต.ท.หญิง ดร.ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : สุขภาพ

SKU : EB22010077ราคา : ฿156.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

สำนักพิมพ์ Happy Book
ราคาปก 195 บาท ลด 20% คงเหลือ 156 บาท
กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก ฉบับนี้จะเตรียมความรู้พื้นฐานให้ท่านได้รู้จักวิถีกัญชาโลก และกัญชาในวิถีไทย
ตลอดจนการพัฒนาร่วมสมัยกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สำคัญคือทกุคนควรจะได้รู้จัก
และเรียนรู้เรื่องราวของกัญชาเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งนักเขียนอาจารย์ตู่(รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์)
ผู้อยู่ในแวดวงสายเขียวตั้งใจเรียบเรียงให้ท่านที่ไม่เคยรู้จักกัญชาเลยได้ “อ่านง่าย ใช้เป็น” เป็นพื้นฐานในการพัฒนาพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ของไทยต่อไป

​ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com