งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล 20101-9003


ผู้แต่ง : รศ.อำพล ซื่อตรง และคณะ
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

หมวด : สาขาวิชาช่างยนต์

SKU : EB20060135ราคา : ฿128.00