การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 20701-2005


ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ / นิพาภรณ์ แสงสว่าง / ชัยศักดิ์ คล้ายแดง
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวด : อาหาร-เครื่องดื่ม

SKU : EB20040257ราคา : ฿150.00
ตัวอย่าง