Shopping cart

0 Items ฿0.00
โครงงานคณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์ เบ็นพับลิชชิ่ง
หมวด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
SKU EB20010332
Sell price ฿170.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

นำเสนอรายงานการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ครบกระบวนการ จำนวน16 โครงงงาน สำหรับระดับประถม-มัธยม พร้อมขั้นตอนประดิษฐ์ชิ้นงานบั้นปลาย