Shopping cart

0 Items ฿0.00
ใช้งานอย่างมืออาชีพ Excel 2010 ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด
หมวด คอมพิวเตอร์
SKU B15060162
Sell price ฿215.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

ในหนังสือ Excel 2010 เล่มนี้ ได้คัดเลือกหัวเรื่องที่เป็นหัวใจหลักอันโดดเด่นของ Excel 2010 เอาไว้ครบทุกด้าน ตั้งแต่การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล การจัดรูปแบบ การนำมาใช้งาน การคำนวณตัวเลขด้วยสูตรธรรมดา ไปจนถึงการใช้ฟังก์ชันคำนวณขั้นสูง ในด้านการเงิน การออม หาค่างวด ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา ค้นหาเป้าหมายที่เหมาะสม หรือสร้างเงื่อนไขในการคำนวณโดยอัตโนมัติ รวมถึงการนำตัวเลข มาวิเคราะห์ด้วยสูตร กราฟ แผนภาพ (SmartArt) รายงาน PivotTable, PivotChart และ Slicer ครบถ้วนกับการนำไปใช้งานที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้กับ Excel ทุกเวอร์ชัน