Shopping cart

0 Items ฿0.00
อะ เซนส์ ออฟ เออร์เจนซี
สำนักพิมพ์ เอ็กเปอร์เน็ท
หมวด หมวดบริหาร-การลงทุน
SKU EB19070044
Sell price ฿260.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

สร้างจิตสำนึกผู้นำ ขั้นตอนสำคัญ ที่นำไปสู่ ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ทุกคนในองค์กรถูกสอน-ถูกสั่ง-ถูกโน้มน้าวให้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและก็รู้ๆอยู่ด้วยว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็น การใช้กลยุทธ์ใหม่ปรับปรุงระบบงานใหม่ เพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างองค์กร สารพัดสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือ ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการกลับเกิดขึ้นช้ากว่าที่ควรจะเป็น บางกรณีก็เปรียบได้กับการเข็นครกขึ้นภูเขาที่ยากเย็นและแสนเข็น นี่ยังไม่นับรวมที่ต้องหยุดช