Shopping cart

0 Items ฿0.00
คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ
สำนักพิมพ์ เอ็กเปอร์เน็ท
หมวด หมวดบริหาร-การลงทุน
SKU EB19070034
Sell price ฿270.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

ในโลกธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงและยากจะคาดเดา ผู้นำ คือ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนและนำพาองค์กร รวมถึงทีมงาน ฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้า คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ เป็นหนังสือพัฒนาภาวะผู้นำและ EQ ที่ดีที่สุดจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เหมาะสำหรับผู้จัดการ และผู้นำทุกระดับควรอ่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นสุดยอดผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จและทรงประสิทธิผล ทั้งทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างจริงจังและได้ผล ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่เข้มแข็งภายในทีมงานและองค์กร และพร้อมก้าวสู่การผู้นำที่พร้อมเผชิญหน้าทุกภารกิจที่ท้าทาย!