การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 (ประถม)


ผู้แต่ง : อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวด : กลุ่มสาระการงานอาชีพ

SKU : P0041300180ราคา : ฿98.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

นำเสนอแนวทางการทำงานและปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เช่น การดูแลรักษา สมบัติภายในบ้าน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การเลี้ยงปลาสวยงาม บันทึกรายรัย รายจ่าย การจัดเก็บเอกสารการเงิน การทำงานร่วมกันโดยมีมารยาทกับสมาชิกทุกคน การมีคุณธรรมในการทำงาน เรียนรู้ระบบเทคโนโลยี ภาพร่าง ๓ มิติ แผนที่ความคิด ทักษะการสร้างชิ้นงานอื่น ๆ หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์ ในการค้นหาข้อมูล การสำรวจตนเองและการมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ