การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 (ประถม)


ผู้แต่ง : อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวด : กลุ่มสาระการงานอาชีพ

SKU : P0041300179ราคา : ฿98.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

นำเสนอขั้นตอนการทำงานตามลำดับที่วางไว้ เช่น การซ่อมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับเสื้อผ้า การปลูกพืช และการทำบัญชีครัวเรือน เรียนรู้ความหมายของเทคโนโลยี วิวัฒนาการเทคโนโลยี การถ่ายทอดออกแบบภาพร่าง ๓ มิติ การเลือกใช้เทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์เป็นพลังงานหมุนเวียน และการแปรรูปสิ่งของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ ใหม่ การดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สนใจตามวัตถุประสงค์ การใช้คอมพิวเตอร์สร้าง งานเอกสารง่าย ๆ และอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน