การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 (ประถม)


ผู้แต่ง : อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวด : กลุ่มสาระการงานอาชีพ

SKU : P0041300178ราคา : ฿98.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

นำเสนอการทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เช่น การดูแลรักษา ของใช้ส่วนตัว การจัดตู้เสื้อผ้า กระเป๋านักเรียน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และเรียนรู้ ความหมายความสำคัญของอาชีพ