การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 (ประถม)


ผู้แต่ง : อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวด : กลุ่มสาระการงานอาชีพ

SKU : P0041300177ราคา : ฿89.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

นำเสนอการสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย และเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต ประจำวัน วิธีการนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน เรียนรู้วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี มีกิจกรรมช่วยฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมประสบการณ์การปฏิบัติ จริง และคำถามที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้