การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ประถม)


ผู้แต่ง : อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวด : กลุ่มสาระการงานอาชีพ

SKU : P0041300176ราคา : ฿79.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

นำเสนอวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว อย่างปลอดภัย การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมและ ประหยัด ประโยชน์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของข้อมูลจากแหล่ง ข้อมูลต่าง ๆ เรียนรู้ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีกิจกรรมช่วยฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมประสบการณ์การปฏิบัติ จริง และคำถามที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้