การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1(ประถม)


ผู้แต่ง : อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล และคณะ
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวด : กลุ่มสาระการงานอาชีพ

SKU : P0041300175ราคา : ฿70.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

นำเสนอวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง เช่น การแต่งกาย การเก็บของใช้ การใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานอย่างปลอดภัย บอกข้อมูลที่ สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมช่วยฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมประสบการณ์การปฏิบัติ จริง และคำถามที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้