Shopping cart

0 Items ฿0.00
คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ โปรวิชั่น
หมวด คอมพิวเตอร์
SKU P0031200067
Sell price ฿194.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

หนังสือเล่มนี้คือคู่มือที่จะช่วยแนะนำคุณให้ใช้งานกล้อง DSLR คู่ใจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การรู้จักส่วนประกอบต่างๆ ของกล้อง การควบคุมกล้อง วิธีการใช้งาน เทคนิคการถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบไปจนถึงสอนการโพรเซสภาพ เรียกได้ว่าเป็นคู่มือแบบ All in One เลยทีเดียว หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบ คุณจะใช้กล้อง DSLR ได้คล่องขึ้น ถ่ายภาพได้สวยขึ้นกว่าเดิม หรืออย่างน้อยๆ ก็ใช้กล้องได้คุ้มค่ากับเงินที่ซื้อมามากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน...