Shopping cart

0 Items ฿0.00
คู่มือ Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์ สำหรับปี 2011-2012
สำนักพิมพ์ โปรวิชั่น
หมวด คอมพิวเตอร์
SKU P0031200035
Sell price ฿149.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

พบกับรูปโฉมใหม่ของ Excel 2007 แบบเต็มรูปแบบ การสั่งงานผ่าน Ribbon และ Gallery การแสดงผลลัพธ์แบบ Live Preview จัดเก็บและจัดรูปแบบข้อมูล จัดรูปแบบเอกสารด้วยชุดรูแบบ Themes สร้างตารางข้อมูล Format as Table คุณสมบัติใหม่ของ Conditional Formatting เรียกใช้สูตรจาก Function Library สร้างสูตรคำนวณจากพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟแบบมืออาชีพวิเคราะห์ข้อมูลด้วยรายงาน PivotTable สร้างไดอะแกรมด้วย SmartArt แบบใหม่ๆ แทรกรูปภาพและสร้างกราฟิกประกอบเอกสารด้วยเอฟเฟ็คต์พิเศษการบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น