Shopping cart

0 Items ฿0.00
เอบราแฮม ลิงคอล์น
สำนักพิมพ์ TBooksmith
หมวด วรรณกรรมแปล
SKU B57030028
Sell price ฿59.00

เนื้อหาอีบุ๊ค (อย่างย่อ)

ในยุคที่เราต้องเร่งสร้างคนเก่ง ดีและมีคุณธรรมให้กับสังคมของเราให้มากขึ้น “เอบราแฮม ลิงคอล์น” จะเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆของเราได้เป็นอย่างดีความเก่งของท่านเกิดมาจากความขยันหมั่นเพียร มุมานะ ฝึกฝน พยายามใฝ่หาความรู้และรักการอ่าน ในด้านของความดีและมีคุณธรรมนั้น ท่านเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจเห็นใจและโอบอ้อมอารีย์ ทั้งกับมนุษย์และสัตว์ ยึดมั่นในความยุติธรรม ไม่ผูกพยาบาท มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อทุกหน้าที่ และยังเห็นกับประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ เมื่อได้อ่านหนังสือ เอบราแฮม ลิงคอล์น Abraham Lincoln A Most Uncommon Common Man ตำนานที่เล่าสู่กันมานั้นกล่าวว่า เอบราแฮม ลิงคอล์น เกิดมาท่ามกลางความยากจน และเพราะความยากจนจึงทำให้เขาไม่ได้เรียนหนังสือมากนัก แต่การที่เขาขยันอ่านหนังสือ และไม่หยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้ ทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตอันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนรุ่นหลัง